รถเข็นนั่งให้คุณแม่

forOldy ขอขอบคุณ คุณพรทิพย์ เจริญสุข  ที่อุดหนุนรถเข็นนั่งให้คุณแม่ ป่วยด้วยโรคชรา อายุ 82ิ ปี ไว้พาคุณแม่ไปเที่ยวกับครอบครัว

ขอให้คุณคุณพรทิพย์ เจริญสุขและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *