“พาร์กินสัน” ไม่ได้มีแค่อาการสั่น ผุดแอปฯ “Thai-NMSQ” ช่วยประเมิน

หากกล่าวถึงโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) คนส่วนใหญ่อาจนึกถึงอาการที่ผิดปกติทางการเคลื่อนไหว เช่น อาการสั่น เคลื่อนไหวช้า กล้ามเนื้อแข็งเกร็งเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงผู้ป่วยพาร์กินสันอาจมีอาการอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากอาการทางการเคลื่อนไหว (non-motor symptoms) ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลได้เช่นกัน

ทั้งนี้ โรคพาร์กินสันเป็นโรคเรื้อรังทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุทั่วโลก หรือประมาณร้อยละ 1 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ความชุกของโรคจะพบสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีอายุน้อยลงหรือประมาณ 40 – 50 ปี เพิ่มขึ้น

แอปพลิเคชัน Thai-NMSQ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแบบสอบถามอาการที่นอกเหนือจากการเคลื่อนไหว จำนวน 40 ข้อ ด้วยคำถามพร้อมภาพประกอบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ แบ่งเป็น 10 หมวดหมู่ ได้แก่ 1. ปัญหาการนอนหลับและอาการอ่อนเพลีย 2. ปัญหาระบบไหลเวียนโลหิตและการอาการหกล้ม 3. ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม 4. ปัญหาด้านการรับรู้และอาการประสาทหลอน 5. ปัญหาด้านความจำและสมาธิ 6. ปัญหาทางระบบทางเดินอาหาร 7. ปัญหาทางระบบทางเดินปัสสาวะ 8. ปัญหาทางเพศ 9. ปัญหาอื่นๆ และ 10. อาการขาดความยับยั้งชั่งใจซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยา แต่ละคำถามนั้นจะมีระดับความถี่ของอาการในช่วงหนึ่งเดือนให้ผู้ป่วยได้เลือก พร้อมสรุปผลและบันทึกเป็นภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการนำไปเป็นข้อมูลให้แพทย์ทำการวินิจฉัยต่อไป

เครดิตข้อมูล
https://mgronline.com/qol/detail/9600000096192

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *