บุญต่อบุญ…คุณตาคุณยายที่จังหวัดน่าน

forOldy ขอขอบคุณ คุณอัญพัชญ์ สัตยาพันธ์ มาอุดหนุนรถเข็นนั่งจากร้านคุณตาคุณยายเพื่อนำไปบริจาคมอบให้ผู้สูงอายุที่ จ.น่าน
ขอให้บุญกุศลนี้อำนวยพรให้คุณอัญพัชญ์ สัตยาพันธ์และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *