บริจาคสิ่งของสนับสนุนงานเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณกฤติยา สมุทรโคจร ที่บริจาคเครื่องฟอกอากาศและเสื้อผ้า ผ้าห่มเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูง
อายุ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *