บริการ

“ร้านคุณตาคุณยาย” บริการ อุปกรณ์เครื่องใช้ผู้สูงอายุมือสองโดยรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุที่เจ้าของไม่ได้ใช้แล้วนำมาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

โดยจัดบริการอุปกรณ์มี 3 รูปแบบ

 1. ให้เช่าระยะสั้น/ยาว
 2. จำหน่าย
 3. จัดหาผู้อุปถัมภ์อุปกรณ์ให้ผู้สูงอายุยากไร้

ขั้นตอน

 1. ประชาสัมพันธ์รับบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ
 2. รับบริจาคของ 3 ช่องทาง
 • ทางไปรษณีย์
 • มาบริจาคที่ศูนย์เพลินวัย
 • เจ้าหน้าที่ไปรับตามจุดที่แจ้งบริจาค

*แบบฟอร์มบริจาค

 1. ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 2. ลงทะเบียนกำกับสิ่งของ ตัวอย่างการลงทะเบียน ( CC040006C1509 )
 1. ประเภทการบริการ

1)  บริการให้เช่าอุปกรณ์เครื่องใช้

ก. เช่าระยะสั้น   แบบเช่าอุปกรณ์

อัตราค่าบริการให้เช่าระยะสั้นบริการ

 • รถเข็นนั่ง 5 วันแรกวันละ – บาทวันที่ 6 เป็นต้นไปวันละ 50.-บาทมัดจำ 3,000 บาท
 • เตียงผู้ป่วย เดือนแรก 1,000 บาท เดือนต่อไปเดือนละ 500บาทมัดจำ 5,000 บาท
 • เครื่องผลิตออกซิเจน เดือนแรก 2,000 บาท เดือนต่อไปเดือนละ 1,000บาทมัดจำ 10,000 บาท
 • 5 วันแรก วันละ100 บาทวันที่ 6 เป็นต้นไป วันละ 50 บาท

ข.เช่าระยะยาว

การบริการเช่าระยะยาวจัดให้เฉพาะสมาชิกเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยียนและติดตามอย่างมีระบบโดยมีอัตราการเช่าตามดุลยพินิจระหว่างอาสาสมัครเพื่อผู้สูงอายุกับผู้จัดการร้านคุณตาคุณยาย

อุปกรณ์ที่ให้เช่า ระยะยาวได้แก่ เตียงผู้ป่วย

แบบเช่าอุปกรณ์

2) จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้มือ 2 ราคาประมาณ 40% ของอุปกรณ์ใหม่

แบบformผู้ใช้บริการ

3) จัดหาผู้อุปถัมภ์ให้ในกรณีผู้สูงอายุที่ยากจนและต้องการใช้อุปกรณ์ในระยะยาว เช่น รถเข็นนั่ง หรือ

เตียงผู้ป่วย เป็นต้น

แบบformผู้ใช้บริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *