งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14

forOldy ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14” เสน่ห์สมุนไพร 4.0 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน โดยเฉพาะกิจกรรมผู้สูงอายุ forOldy ได้ร่วมกิจกรรมสวนบำบัดของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ณ ฮอลล์ 6 เมืองทองธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *