คุณแม่เลิกใช้ มอบให้ผู้ต้องการใช้

forOldy ขอขอบคุณ
คุณศรัญญา วนาสุข ที่บริจาควอล์คเกอร์ที่คุณแม่เลิกใช้แล้วแบบพับได้และพับไม่ได้ให้ร้านคุณตาคุณยายสนันสนุนกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

ขอให้คุณศรัญญา วนาสุข และครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *