คุณแม่หายดีแล้ว ขอมอบคืนเพื่อการส่งต่อ

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณแม่บุญยัง กรพิทักษ์ และลูกๆ ที่ได้มาอุดหนุนเตียงไฟฟ้าเพื่อนอนพักรักษาตัวที่บ้านเมื่อสามปีที่
แล้วและได้บริจาคคืนกลับให้ร้านคุณตาคุณยายเพืี่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมของโครงการเพื่อสูงอายุ

ขอให้คุณแม่รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *