คุณพ่อเลิกใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณ คุณจันทร์จิรา พันธุนิธิ บริจาคเก้าอี้นั่งถ่ายที่คุณพ่อเลิกใช้แล้วและบริจาคเงินสมทบการดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ขอให้คุณจันทร์จิรา พันธุนิธิและคุณพ่อมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *