คุณพ่อเลิกใช้แล้ว ลูกๆ ขอมอบให้เพื่อแบ่งปันคนอื่นใช้ต่อ

forOldy ขอขอบคุณคุณสมจินตนา ลิขิตธนวัฒน์ บริจาครถเข็นนั่ง เก้าอี้นั่งถ่ายสามขา วอล์กเกอร์พับได้ ไม้ค้ำยันและไม้
เท้าก้านร่มของคุณพ่อที่เลิกใช้มาหลายปีแล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการเพื่อผู้สูงอายุ

ขอให้คุณสมจินตนา ลิขิตธนวัฒน์และครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งนะค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *