ความดีไม่ใช่แค่คิดแต่คือการลงมือทำ FORWARD DAY

forOldy ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมส่งต่อพลังแห่งการทำความดี ในงาน FORWARD DAY วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ Siam PARAGON ชั้น M ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยใน forOldy เป็น 1 ใน 5 โครงการ ร่วมแสดงพลังแห่งการทำความดี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *