ขอเช่าเตียงราคาถูกให้คุณพ่อที่ขยับด้านขวาไม่ได้

forOldy ขอขอบคุณคุณบุศรา ทองประหยัด ที่ใช้บริการเช่าเตียงผู้ป่วยจากร้านคุณตาคุณยายให้คุณพ่อ ที่ป่วยเลือดออกในสมองไว้พักรักษาตัวและกายภาพที่บ้าน

ขอให้คุณบุศรา ทองประหยัดและสมาชิกในครอบครัวทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *