งานส่งเสริมรายได้

       งานส่งเสริมรายได้ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้ใช้เวลาที่อยู่ร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดรายได้เสริมในครอบครัวให้ช่วยเหลือในเรื่องทุนริเริ่ม รูปแบบผลิตภัณฑ์  การผลิต  การประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายงานฝีมือ อาทิเช่น ถุงผ้าไทย นกฮูกถ่านขาว  ผ้าเช็ดหน้าบาติก พวงกุญแจ ที่ครอบกุญแจ เป็นต้น     >> เชิญแวะผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและอาสาสมัคร forOldy  

Read more