ผู้สูงอายุที่ตายตามลำพังในประเทศไทย

เป็นภาพที่น่าเศร้าและสะเทือนใจเมื่อพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ตามลำพังซึ่งกว่าจะมีคนมาพบศพก็อืดเน่าให้หนอนกินไปแล้ว เรื่องผู้สูงอายุเสียชีวิตตามลำพังนี้มีมานานแล้วในประเทศญี่ปุ่นเพราะเป็นสังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดมีผู้สูงอายุจำนวนมากเกือบร้อยละ 30 ของประชากรของญี่ปุ่น หรือราว 35 ล้านคน และมีผู้ที่อยู่ตามลำพังจำนวนมากราว 18 ล้านคน (ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายวัย 50 ปีเศษ และผู้หญิงวัย 80 ปีขึ้นไป) สถานการณ์ที่มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โคโดคุชิ (Kodokushi)

Read more