กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุและครอบครัว

กิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมความรู้

-ผู้สูงอายุและครอบครัว ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพเสริมสร้างความสัมพันธ์มีความเข้าใจและสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ เช่นกิจกรรมท่องเที่ยว, กิจกรรมให้ความรู้ , กิจกรรมเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุ ,คอร์สสอนการดูแลผู้สูงอายุ อย่างมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์พร้อมเคล็ดลับ ต่างๆ ,การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ