แบบอย่าง งานเพื่อผู้สูงอายุ@เวียดนาม

forOldy ขอขอบคุณ HelpAge International ที่ได้ให้โอกาสไปศึกษาเรียนรู้การดำเนินโครงการ ISHC : Internation Self Help Club – การจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ครอบครัวและชุมชนโดยชุมชนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *