เลิกใช้แล้ว มอบให้เพื่อได้ใช้ต่อ

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณนงขนิษฐ์ สัจจานนท์ ที่มอบ Walker ของคุณป้าที่เลิกใช้แล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการเพื่อ ผู้สูงอายุร้านคุณตาคุณยายได้หมุนเวียนใช้งานต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *