เครื่องดูดเสมหะ (Suction Portable)

เครื่องดูดเสมหะ (Suction Portable) มีความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่ใส่ท่อช่วยหายใจ เพราะช่วยกำจัดเสมหะจากท่อทางเดินหายใจ ทำให้ผู้สูงอายุหายใจสะดวกขึ้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *