เก้าอี้เพืีอผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกัลยาณมิตร (บ๊อ การ์ พี่ณา ปุ่ม พี่ฑูรย์ พี่รอก แป้น) ที่รวบรวมเงินมอบใหั forOldy เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พับ จำนวน 12 ตัวเพื่อทดแทนเก้าอี้เดิมที่ชำรุดและใช้ในกิจกรรมเพืี่อผู้สูงอายุ

ขอให้คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง และกัลยาณมิตรทุกท่าน มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *