สูงวัย สบายดี

การทำงานของโครงการ forOldy Project จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในชุมชนพูดคุยกับอาสาสมัคร เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือชุมชนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปอย่างใกล้ชิด ตามสโลแกน สูงวัยอย่างสง่างาม เป็นการสร้างความสุขทางใจให้ผู้สูงอายุ โดยใส่ใจความเป็นอยู่และให้กำลังใจ

(นิตยสารสารคดี เดือนธันวาคม 2560)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *