สูงวัยรายได้น้อย ForOldy ให้เช่าของใช้จำเป็น

คงไม่มีใครอยากให้ถึงวันที่ต้อง “นอนติดเตียง” แต่เมื่อถึงวัยหนึ่งก็ยากจะหลีกเลี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นด้วย เพราะหลายอย่างต้องซื้อใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วย ที่นอนลม รถเข็นนั่ง และอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างอื่น เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะรวมๆ กันแล้วอาจจะ “ร่วมแสน”

 

รายละเอียด :>> http://bit.ly/2rNTcvm
http://www.posttoday.com/economy/financial/491646

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *