รถเข็นนั่งเช่า จากร้านคุณตาคุณยาย

forOldy ขอขอบคุณ คุณรัชฎา วิริยะพงศ์ เช่ารถเข็นนั่งเพื่อพักฟื้นและใช้ชีวิตประจำวัน ไปสอนหนังสือ

ขอให้คุณรัชฎา วิริยะพงศ์ หายจากอาการป่วยโดยเร็วนะคะ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *