มอบไม้เท้าสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณบริษัท ออลดิ เมด จำกัด ที่บริจาคไม้เท้า 3 ขา จำนวน 10 อัน สนับสนุนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ขอให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ออลดิ เมด จำกัด
มีสุขภาพแข็งแรง ทุกคนนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *