คุณปานเพชร โมบัณฑิตย์ บริจาคสิ่งของดูแลผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบพระคุณ คุณปานเพชร โมบัณฑิตย์ บริจาครถเข็นเดินตาม ไม้เท้าก้านร่ม แผ่นรอง ถุงมือ สิ่งของที่แม่ชีปล้อง โมบัณฑิตย์ ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อผู้สูงอายุร้านคุณตาคุณยาย ขอขอบพระคุณในจิตศรัทธาอันเป็นกุศล อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *