ชีวิตสดใสเมื่อถึงวัยสูงอายุ

อายุหลังเกษียณ ถือว่าเป็นกำไรชีวิต ต้องใช้ให้คุ้มทั้งกายและใจ การดูแลตัวเองให้เป็นผู้สูงวัยที่มีชีวิตสดใส ง่ายๆ ด้วย 3อ ดังนี้

– อารมณ์และสุขภาพจิต
การออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดี กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยควบคุมน้ำหนักตัว และทรวดทรงป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อม เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความ ดัน โลหิตสูง โรคข้อเสื่อม ควรปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอวันละ 5-30 นาที
– อากาศและสภาวะแวดล้อม
ผู้สูงอายุจำเป็นต้องอยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิ์ มีระบบถ่ายเทอากาศดี หรือหาโอกาสไปพักผ่อนชนบท ชายทะเลหรือบนเขา
– งานอดิเรก
ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมการงานเล็กๆ น้อยๆ ไม่ควรปล่อยให้ว่างมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีรายได้หรืองานที่สร้างความเพลิดเพลิน ตามแต่ใจชอบ การพบ ปะสังสรรค์ ร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ ทำให้รู้สึกว่าตนเองนั้นยังมีประโยชน์ต่อสังคม

(เครดิตข้อมูล : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *