คุณแม่ไม่ได้ใช้แล้ว

forOldy ขอขอบคุณ คุณพรประภา จินตวรธรรม ที่บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ที่คุณแม่ไม่ได้ใช้แล้ว จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไม้เท้าสี่ขา ไม้เท้าสามขา รถเข็นเดินตาม รถเข็นนั่ง และเก้าอี้นั่งถ่าย

ขอให้คุณพรประภา จินตวรธรรม และครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงนะคะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087 591 5658, 095 150 2590 หรือเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *