คุณแม่เลิกใช้แล้ว มอบให้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ

forOldy ขอขอบคุณ คุณจตุพล ไชยยากูลวัฒน์ ที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้โครงการเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อให้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนำไปเยี่ยมสมาชิกผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ

ขอให้คุณจตุพล ไชยยากูลวัฒน์ มีสุขภาพแข็งแรง และให้ดวงวิญญาณคุณแม่ไปสู่สุขคติ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-591-5658, 095-150-2590 ไลน์ : foroldyshop หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.foroldy.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *